Kanał RSS

Znajdziesz nas na: Google+ i Facebook-u

Odwiedź nasz nowy serwis: www.nieumiemparkowac.com

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POGOŃ SZCZECIN S.A.

2009-09-24 12:35

pogoń szczecin, szczecin

Mając na uwadze, iż zgodnie z informacją rzecznika Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu w dniu 22 września 2009 roku byłym piłkarzom Grzegorzowi M. oraz Arturowi B. zostały postawione zarzuty korupcji w sporcie oraz zważywszy, iż wedle doniesień prasowych zarzuty te mają związek z działaniami tych piłkarzy w okresie ich gry w MKS Pogoń Szczecin Sportowa Spółka Akcyjna w sezonie 2003/2004, zarząd "POGOŃ SZCZECIN" S.A. wyjaśnia, co następuje:

"POGOŃ SZCZECIN" S.A. jest spółką zawiązaną 24 lipca 2007 roku w związku z faktem, iż założycielom "POGOŃ SZCZECIN" S.A. nie udało się osiągnąć porozumienia z należącą do Pana Antoniego Ptaka spółką "EL-MET" Spółka z o.o. - jedynym akcjonariuszem MKS Pogoń Szczecin Sportowa Spółka Akcyjna, w kwestii nabycia akcji MKS Pogoń Szczecin Sportowa Spółka Akcyjna. To właśnie MKS Pogoń Szczecin Sportowa Spółka Akcyjna (a nie POGOŃ SZCZECIN S.A.) uczestniczyła w rozgrywkach sezonu 2003/2004, a jej zawodnikami byli Grzegorz M. oraz Artur B. Przypominamy, iż po spadku MKS Pogoń Szczecin Sportowa Spółka Akcyjna do II ligi piłki nożnej w sezonie 2006/2007, założyciele POGOŃ SZCZECIN S.A. prowadzili negocjacje z "EL-MET" Spółka z o.o. w kwestii odkupienia akcji MKS Pogoń Szczecin Sportowa Spółka Akcyjna, jednak rozmowy te zakończyły się fiaskiem z powodu odmowy złożenia przez "EL-MET" Spółka z o.o. finansowych gwarancji braku udziału MKS Pogoń Szczecin Sportowa Spółka Akcyjna w czynach o charakterze korupcyjnym oraz braku zgody "EL-MET" Spółka z o.o. na dokonanie badania stanu prawnego i finansowego MKS Pogoń Szczecin Sportowa Spółka Akcyjna.

Mając powyższe na uwadze, założyciele "POGOŃ SZCZECIN" S.A. oraz osoby związane ze środowiskiem piłkarskim w Szczecinie podjęły się wyzwania budowy nowego klubu piłkarskiego od przysłowiowego "zera". Zawiązana 24 lipca 2007 roku "POGOŃ SZCZECIN" S.A. nie miała i nie ma nic wspólnego z MKS Pogoń Szczecin Sportowa Spółka Akcyjna, ani – co najistotniejsze – nie jest następcą prawnym MKS Pogoń Szczecin Sportowa Spółka Akcyjna w rozumieniu zarówno uchwały PZPN o członkostwie jak i kodeksu cywilnego.

"POGOŃ SZCZECIN" S.A. w sezonie 2007/2008 – jako nowo istniejący klub piłkarski - przystąpiła na podstawie stosownej decyzji Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej do rozgrywek IV ligi piłki nożnej i od tego czasu konsekwentnie odbudowuje markę "Dumy Pomorza".

Zważywszy na powyższe okoliczności, zarząd "POGOŃ SZCZECIN" S.A. zwraca się z prośbą, aby ewentualnych działań korupcyjnych związanych z działalnością MKS Pogoń Szczecin Sportowa Spółka Akcyjna w żadnej mierze nie wiązać z "POGOŃ SZCZECIN" S.A., ani drużyną piłkarską występująca obecnie w I lidze piłki nożnej, bowiem brak jest ku temu jakichkolwiek podstaw prawnych i faktycznych.

Artur Kałużny
Prezes Zarządu Pogoń Szczecin SA

"NewsPress" z wpisem do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 639 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie