Kanał RSS

Znajdziesz nas na: Google+ i Facebook-u

Odwiedź nasz nowy serwis: www.nieumiemparkowac.com

ZDiTM - Apel o usunięcie pojazdów

2010-02-17 11:00

szczecin

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uprzejmie informuje mieszkańców Szczecina o konieczności usunięcia pojazdów samochodowych z części parkingów, miejsc postojowych i chodników, w związku z pracami związanymi z wywozem śniegu z nw miejsc za pomocą ciężkiego sprzętu.
Prace będą się odbywały według niżej przedstawionego wykazu:

• z 16.02 na 17.02
- Mazurska, Rayskiego na odcinku od pl. Zamenhoffa do pl. Grunwaldzkiego oraz Rayskiego na odcinku od al. Wyzwolenia do ul. Mazurskiej,

• z 17.02. na 18.02
- Wielkopolskiej,

• z 18.02. na 19.02
- Śląskiej, Św. Wojciecha, Podhalańskiej.

Wygrodzenie parkingów, miejsc postojowych oraz chodników nastąpi od dnia 16.02 od godz. 15.30 do momentu zakończenia prac.
Prace związane z usuwaniem śniegu prowadzone będą również:
• dnia 17.02 – ul. Małopolska od al. Wyzwolenia do ul. Matejki
• dnia 18.02 – ul. Mazowiecka od al. Wyzwolenia do ul. Matejki
• dnia 19.02 – ul. Roosvelta.

Parkingi i miejsca postojowe przy tych ulicach zostaną także wygrodzone, od dnia 16.02. od godz. 21.00 do momentu zakończenia prac.

"NewsPress" z wpisem do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 639 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie