Kanał RSS

Znajdziesz nas na: Google+ i Facebook-u

Odwiedź nasz nowy serwis: www.nieumiemparkowac.com

Budżet stabilnego rozwoju Szczecina

2011-06-17 18:49

szczecin, wiadomości szczecin

Na poniedziałkowej Sesji Rady Miasta radni zajmą się uchwaleniem budżetu Szczecina na 2012 rok. Przyśpieszony tok procedowania nad przedmiotową uchwałą jest odpowiedzią na propozycje Ministerstwa Finansów, dotyczące ograniczania deficytu samorządów.
Udało nam się wprowadzić na Sesję tą chwałę w tak szybkim tempie, dlatego, że byliśmy do tego dobrze przygotowani – poinformował Piotr Krzystek Prezydent Szczecina. –Szczecin wygląda jak plac budowy. W trakcie realizacji jest kilkadziesiąt inwestycji. Nie chcemy aby miasto zostało rozkopane na lata. Mamy uporządkowane finanse miasta, dostaliśmy preferencyjne kredyty, stać nas na inwestowanie. Musimy utrzymać tę tendencję. Szczecin nigdy nie budował na taka skalę. Wykorzystujemy wszystkie szanse. Zaproponuję radnym budżet gwarantujący stabilny rozwój miasta. Wypracowaliśmy sporą nadwyżkę operacyjną, która jest gwarancją naszej zdolności kredytowej ma także wpływ na wysoki Rating. Pozwoli nam to kontynuować proces inwestycyjny w oparciu o tanie kredyty. Wracamy do dobrych relacji pomiędzy dochodami a wydatkami, udało nam się zatrzymać wzrost wydatków, stopniowo zwiększają się wpływy do kasy miasta. To dobry budżet, który zabezpiecza interes miasta. Został wypracowany w oparciu o Porozumienie dla Szczecina. Wierzę, że wszyscy radni go poprą.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOT. PROJKETU BUDŻETU NA 2012 ROK:

- Dochody Szczecina kształtują się na poziomie 1, 6 mld zł, wydatki to poziom 1,8 mld.

- Wydatki w 2012 roku spadną o 34 miliony zł., dochody wzrosną o 155 mln zł.

- W 2012 roku wzrośnie wskaźnik nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące –wydatki bieżące) do 13,6%, co ma niebagatelny wpływ na oceny ratingowe i wysoką zdolność kredytową. Pozwoli także kontynuować proces inwestycyjny.

- Dochody bieżące utrzymamy na poziomie 1,3 mln zł, najwyższe ( 447,3 mln zł) to udział w dochodach budżetu państwa, 26% tej kwoty to subwencje ( 368,2 mln zł) oraz dochody podatkowe- 16,3% (222,4 mln zł).

- Dochody majątkowe: to poziom 281 mln zł, najwięcej bo blisko 75% (209 mln zł) to środki pochodzące ze źródeł pozabudżetowych.

- Wydatki bieżące w 2012 roku utrzymamy na poziomie: 1,2 mld zł, z czego: -42% , czyli blisko 520 mln zł przeznaczono na edukację, 18% (blisko 220 mln zł) na pomoc społeczną i ochronę zdrowia.

- Wydatki majątkowe to kwota: 625 mln zł.

- W 2012 roku deficyt Szczecina wyniesie 14%
Od 2013 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową (2013-2,9%, 2014-4,8%, 2015 – 5,2%)

w pdf prezentacje:
Prezydenta Piotra Krzystka oraz Skarbnika Stanisława Lipińskiego.

Aleksandra Charuk
Rzecznik Prasowy
Prezydenta Szczecina

"NewsPress" z wpisem do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 639 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie