Kanał RSS

Znajdziesz nas na: Google+ i Facebook-u

Odwiedź nasz nowy serwis: www.nieumiemparkowac.com

Nowe opłaty za przedszkola !

2011-07-27 13:19

przedszola

Szczecin 2011-07-26

Nowe opłaty za przedszkole

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, z dniem 1 września 2011r. zmieniają się zasady odpłatności za przedszkola.

Zgodnie z nową uchwałą, 5 godzin dziennie, w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dzieci będą przebywały w przedszkolu bezpłatnie (w godz. 9.00-14.00). Natomiast koszt jednostkowy za każdą deklarowaną przez rodziców godzinę wykraczającą poza ten czas wynosi 2,90 zł. Opłata miesięczna obliczana będzie na podstawie deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas realizacji podstawy programowej.

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za przedszkola publiczne ukazują tabele 1- 3.

Opłaty za przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin, obowiązujące z dniem 1.09.2011r.

I. Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z usług i świadczeń przedszkola wykraczających poza podstawę wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie

Tabela 1. Zasady wnoszenia opłat za świadczenia i usługi wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego
Koszt
jednostkowy godziny ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego Liczba godzin bezpłatnych (podstawa programowa) liczba zadeklarowanych godzin płatnych, wykraczających poza podstawę programową Łączna liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu Koszt ogółem dziennie opłata ogółem w skali miesiąca (średnio 21 dni roboczych)2,90zł

5 1 6 2,90zł 60,90zł
5 2 7 5,80zł 121,80zł
5 3 8 8,70zł 182,70zł
5 4 9 11,60zł. 243,60zł
5 5 10 14,50zł 304,50zł
5 6 11 17,40zł 365,40zł

Tabela 2. Zasada wnoszenia opłat za wyżywienie:
świadczenia i usługi
Maksymalny koszt jednostkowy / Liczba posiłków Koszt ogółem dziennie / opłata ogółem w skali miesiąca (średnio 21 dni roboczych)
Dodatkowo ustala się opłatę w wysokości kosztów wyżywienia w kwocie nie wyższej niż:

5,50zł / 3 / 5,50zł / 115,5zł

II. Jeżeli rodzic nie odbierze dziecka z przedszkola w godzinach zadeklarowanych w umowie cywilno – prawnej lub odbierze dziecko po zamknięciu przedszkola, wówczas będzie ponosił dodatkowe opłaty.
Tabela 3. Dodatkowo rodzic wnosi opłatę za:
każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń ponad liczbę godzin zadeklarowanych w umowie cywilno-prawnej

- do 30 minut 5,00zł

- 10,00zł za kolejne rozpoczęte 30 minut

- 10,00zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę

- 25,00zł za każdą rozpoczętą godzinę po zamknięciu przedszkola

"NewsPress" z wpisem do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 639 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie