Kanał RSS

Znajdziesz nas na: Google+ i Facebook-u

Odwiedź nasz nowy serwis: www.nieumiemparkowac.com

Ostrzeżenie przed oszustami!

2011-10-20 09:48

wiadomości szczecin

W związku z pojawiającymi się ostatnio przypadkami podszywania się osób pod urzędników lub pracowników jednostek miejskich, apelujemy o szczególną ostrożność. Poniżej informujemy o tym, w jakich okolicznościach do drzwi naszego domu może zapukać pracownik samorządowy.

Jest kilka sytuacji, kiedy urzędnik miasta lub pracownik jednostki miejskiej może zapukać do drzwi naszych domów. W każdym przypadku taka osoba musi posługiwać legitymacją służbową i ją okazać. W razie wątpliwości należy zadzwonić na policję lub do instytucji, którą reprezentuje odwiedzająca nas osoba, aby wyjaśnić sprawę.

Pracownicy pomocy społecznej
Do odbywania wizyt w domu uprawnieni są pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w tym pracownicy socjalni i specjaliści pracy z rodziną, osoby świadczące usługi opiekuńcze.
Pracownicy socjalni zbierają informację o sytuacji osoby, niezbędne do udzielenia koniecznej pomocy finansowej i wsparcia. Aby ustalić rodzaj i zakres przyznanej pomocy zadają pytania dotyczące: danych osobowych, rodziny, zdrowia, dochodu i wydatków, sytuacji mieszkaniowej, pracy. Pracownik socjalny ma prawo poprosić o dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, w tym: dowód osobisty, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenia: o wysokości wynagrodzenia lub dowodu otrzymania świadczeń emerytalnych lub rentowych, zaświadczenie potwierdzające naukę, dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Specjaliści pracy z rodziną regularnie odwiedzają rodzinę, która się opiekują. Dzieje się to zwykle raz na 1 - 2 tygodnie. W związku z tym są dobrze znani, ponadto zapowiadają wcześniej swoje odwiedziny.
Opiekunki, lub osoby świadczące usługi opiekuńcze pomagają osobom chorym lub w podeszłym wieku. Są to zwykle osoby znane swoim podopiecznym, posiadające identyfikatory.

Wszyscy wymienieni wyżej pracownicy uprawnieni są do wizyt w środowisku w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka, tj. 7.30 – 15.30. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się telefoniczne z Ośrodkiem, w celu ustalenia tożsamości osoby, która podaje się za pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Dzwonić można pod następujące numery telefonów: 91 48 57 601 lub 91 48 57 500

Świadczenia
Pracownicy Szczecińskiego Centrum Świadczeń na ogół nie składają wizyt w domach świadczeniobiorców. Jedyne przypadki wizyt w mieszkaniu odnoszą się do wywiadu środowiskowego z osobą, która wcześniej złożyła wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Taka wizyta jest umówiona wcześniej za pomocą przesłanych drogą pocztową zawiadomień. Znajduje się w nich termin i godzina przeprowadzenia wywiadu. Wywiady przeprowadzają zawsze dwie panie, które posiadają przy sobie legitymacje służbową (dokument ze zdjęciem). W przypadku, gdy ktoś nie składał wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego i nie dostał zawiadomienia o terminie i godzinie przeprowadzenia wywiadu nie powinien wpuszczać do swojego mieszkania nikogo, kto przedstawia się za pracownika SĆS. W razie wątpliwości należy zdzwonić do SCŚ pod numer: 91 44 27 100

Gońcy i pracownicy BOI
Do drzwi domu mogą również zapukać gońcy urzędowi, którzy doręczają przesyłki listowe. Posiadają identyfikatory imienne ze zdjęciem. Doręczają listy w miejscu zamieszkania lub w siedzibie adresata. Nie wchodzą do mieszkań ale pukają do domów (mieszkań) adresatów oraz sąsiadów.

Również pracownicy Biura Obsługi interesantów podczas wykonywania swoich obowiązków odwiedzają interesantów w ich miejscach pobytu. Pracownicy prowadzący postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych w ramach wykonywanych zadań i przepisów prawa mogą przeprowadzać kontrole dyscypliny meldunkowej. Mogą również zadawać pytania mieszkańcom danej posesji na temat zamieszkiwania (bądź nie) osoby w lokalu. W niektórych sytuacjach postępowanie administracyjne. wymaga przeprowadzenia dowodu w postaci oględzin lokalu albo wizji lokalnej – wtedy pracownicy muszą dokonać powyższej czynności.
Pracownicy zajmujący się ewidencją ludności oraz dowodami osobistych odwiedzają interesantów na ich wniosek w miejscu zamieszkania w celu: przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wydania dowodu osobistego , przyjęcia formularza meldunkowego, wydania poświadczenia życia, wydania aktu pełnomocnictwa do głosowania. W razie wątpliwości mieszkaniec może zadzwonić pod numer: 91 42 45 931 lub 91 42 45 932.

Tomasz Klek
Biuro Promocji i Informacji UM

"NewsPress" z wpisem do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 639 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie