Kanał RSS

Znajdziesz nas na: Google+ i Facebook-u

Odwiedź nasz nowy serwis: www.nieumiemparkowac.com

Śluby tylko na Zamku

2011-11-22 11:51

wiadomości szczecin

Tylko do końca tego roku działać będzie filia Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbiu. Powodem takiej decyzji jest niewielkie zainteresowanie zawieraniem ślubów w tamtym miejscu. Najważniejsze sprawy prowadzone przez USC nadal będzie można załatwić na prawobrzeżu.

Fila USC przy ul. Gryfińskiej funkcjonuje blisko 30 lat. Z uwagi na stan techniczny budynku oraz staroświecki wystrój wnętrza cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem osób, zawierających małżeństwa. W 2010 roku na 1716 zawartych małżeństw cywilnych Szczecinie, tylko 373 pary zdecydowały się na ślub w sali USC w Dąbiu. Obecnie budynek w obecnym stanie nie spełnia ustawowych wymogów, brakuje między innymi reprezentacyjnej sali ślubów wraz z poczekalnią oraz osobnego pomieszczenia do przechowywania ksiąg stanu cywilnego.
W związku z tym od 1 stycznia 2012 roku wszystkie ceremonie zawarcia małżeństwa będą odbywały się na Zamku Książąt Pomorskich.

Jednocześnie z myślą o mieszkańcach prawobrzeża od nowego roku utworzone będzie dwuosobowe stanowisko pracy ds. USC w fili urzędu miasta przy ul. Rydla. Tam będzie można uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, zmienić imię i nazwisko, sprostować, uzupełnić lub odtworzyć akt stanu cywilnego czy przepisać zagraniczny akt stanu cywilnego do polskich ksiąg. Stanowisko będzie czynne w dni robocze w godzinach pracy fili na prawobrzeżu czyli od godz. 8.00 do 16.00. Oprócz tego w fili urzędu przy ul. Rydla można załatwić także sprawy dotyczące rejestracja pojazdów, praw jazdy, podatków lokalnych, meldunku i dowodów osobistych.

"NewsPress" z wpisem do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 639 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie