Kanał RSS

Znajdziesz nas na: Google+ i Facebook-u

Odwiedź nasz nowy serwis: www.nieumiemparkowac.com

Prezentacja iluminacji urzędu

2011-11-24 17:36

wiadomości szczecin

załączone zdjęcia

O tym jak może wyglądać podświetlony budynek urzędu miasta przekonaliśmy się dziś wieczorem. W czwartek 24 listopada br. odbyła się prezentacja wybranej koncepcji iluminacji gmachu urzędu miasta.

Montaż iluminacji odbędzie się w ramach remontu elewacji urzędu, który rozpocznie się w przyszłym roku. W związku z tym miasto zleciło wykonanie projektu podświetlenia budynku. Jego wykonawcą jest szczecińska spółka Gotyk. W ramach prac firma zobowiązana była do przygotowania trzech wariantów koncepcji iluminacji. Wszystkie propozycje zostały wykonane w oparciu o zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wybrana koncepcja zakłada oświetlenie zalewowe (tj. oprawy oświetlające elewacje oraz dach budynku w sposób równomierny) oraz dodatkowe podkreślenie światłem istniejących, ciekawych elementów znajdujących się na elewacji (rzeźb, dekoracji, posągów). W wariancie okazjonalnym będzie możliwe wprowadzenie światła kolorowego na wybranym fragmencie elewacji. Zgodnie z koncepcją budynek ma być podświetlony z blisko 500 opraw – 408 ma być rozmieszczonych na gmachu, a 91 w terenie.
Biorąc pod uwagę historyczny kolor elewacji, który po planowanej renowacji budynku zmieni się na ciemnozielony, gra świateł będzie dużo bardziej wyrazista i pozwoli skupić uwagę widza na ornamentach, rzeźbach i innych zdobieniach wykonanych z naturalnego, jasnego kamienia. Wybrana koncepcja iluminacji ma na celu przede wszystkim podkreślenie i uwypuklenie kompozycji architektonicznej budynku. Projekt oświetlenia został przedstawiony wielowariantowo. W zależności od okoliczności oprawy mogą tworzyć różnorodne efekty świetlne i kolorystyczne. Wersja codzienna, bazująca na białym świetle, stanowi podstawę dla okazjonalnych odsłon oświetlenia. Jedną z możliwości jest zaprogramowanie wbudowanych opraw w taki sposób, aby uzyskać motyw biało czerwonej flagi lub barw Szczecina. Koncepcja iluminacji całego czworoboku oraz elewacji od strony Al. Papieża Jana Pawła II, Jasnych Błoni oraz Odrowąża została zaprojektowana na bazie oświetlenia zalewowego, zrealizowanego przez naświetlacze usytuowane na dachach i delikatnie rozświetlające wymienione elewacje. Dodatkowo zaproponowano oświetlenie parteru tworzące akcenty w partii cokołowej budynku. Na elewacjach rozświetlono kolumny, elementy wykonane z piaskowca, rzeźby oraz godło miasta. Uzyskane zostało to przez oprawy LED-owe zamieniające kolor według zaprogramowanego wzoru. Oświetlone przejazdy zapewnią bezpieczny przejazd kierowcom i przejście pieszym. Oświetlenie fontann na dziedzińcu zapewni wymogi użytkowe oraz dekoracyjne.
Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków elementy iluminacji powinna w stopniu możliwie minimalnym ingerować w wygląd budynku i jego otoczenia. WKZ zaleca między innymi równomierne oświetlenie całego budynku i zastosowanie łagodnego, rozproszonego światła w iluminacji.

W przyszłym roku planowany jest początek remontu elewacji urzędu miasta. Pieniądze na ten cel są zarezerwowane w budżecie. Jeszcze w tym roku ma być ukończony projekt budowlany, a następnie wykonawczy. W 2012 r. odbędzie się przetarg na wykonawcę robót i początek prac. W pierwszym etapie, który ma się zakończyć w 2013 roku wyremontowane będą elewacje ścian otaczających pl. Armii Krajowej 1 czyli elewacje Filharmonii, wejścia głównego do urzędu, Biura Obsługi Interesantów. Po zakończeniu prac związanych z remontem budynku wykonany zostanie remont placu.
Remont elewacji i montaż iluminacji to ostatni etap remontu budynku urzędu miasta, który trwa od kilku lat. Do tej pory między innymi wymieniono cały dach, stolarkę okienną, wyremontowano szereg pomieszczeń i klatki schodowe. Zmodernizowano piony i węzły sanitarne, wymieniono windy od strony ul. Odrowąża i przy Biurze Obsługi Interesantów. W tym roku zakończyły się prace konserwatorskie portalu ramowego wejścia głównego do urzędu.

Galeria zdjęć

"NewsPress" z wpisem do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 639 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie