Kanał RSS

Znajdziesz nas na: Google+ i Facebook-u

Odwiedź nasz nowy serwis: www.nieumiemparkowac.com

Konkurs na nowy stadion rozstrzygnięty, miasto wydało 110 tysięcy na nagrody !!!

2013-10-23 13:13

Konkurs rozstrzygnięty

Poznaliśmy laureatów konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Sąd konkursowy wybierał spośród 19 prac, które wpłynęły do urzędu miasta.

Laureaci konkursu:

I nagroda - Pracownia projektowa Janusz Pachowski (Izabelin)
II nagroda - Bauren Renker Piotr (Rybnik)
III nagroda – Urbicon Sp. z o.o. ; PG Projekt (Szczecin)
Wyróżnienie – Magma Architecture GmbH ; Hoppold Ingenieurbüro GmbH

Uzasadnienie sądu konkursowego:
„Jury przyznało 1-szą nagrodę za najlepszy jej zdaniem balans pomiędzy uzyskaną jakością architektoniczną, a ekonomiką rozwiązań.
Przy racjonalnych budżetowo decyzjach, autorom udało się wykreować wyjątkową formę przestrzenną nawiązującą w swym genotypie do oryginalnego zamierzenia projektowego, a jednocześnie nadającemu Stadionowi Miejskiemu nową jakość.
Przy budzącym uznanie umiarkowaniu środków wyrazu i skromności, zbudowano architekturę, która może stanowić zalążek przyszłej przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych. Zastosowane elementy tworzące formę, nadają obiektowi odpowiednią do jego funkcji rangę i budują z prostego stadionu nową tożsamość i rozpoznawalny znak przestrzenny dla miasta.
Jednocześnie doceniono trafność decyzji w zakresie zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych”
Zadaniem konkursu było uzyskanie najlepszych pod względem architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym wielowariantowych rozwiązań projektowych Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Kolejnym krokiem są negocjacje z autorem zwycięskiej koncepcji. Będą one dotyczyć wykonania projektu budowlanego, który będzie podstawą wykonania inwestycji. Prace projektowe rozpoczną się w 2014 roku. Prace budowlane wystartują po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu wszystkich umów.

Konsekwentnie dążymy do poprawy jakości stadionu miejskiego – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Po przebudowie będzie on zadaszony i bardziej funkcjonalny, co umożliwi oglądanie rozgrywek w komfortowych warunkach.

Rozbudowa stadionu planowana jest w trzech etapach:

I faza obejmuje:
­ przebudowę trybun północnych wraz z budową obiektu wielofunkcyjnego,
­ budowę pawilonów gastronomicznych oraz toalet,
­ wykonanie zadaszenia trybun wraz z oświetleniem stadionu,
­ budowę parkingów terenowych dla: kibiców, gości VIP, klubów, sędziów i działaczy, dla przedstawicieli środków przekazu, wozów transmisyjnych, służb specjalnych.
II faza obejmuje:
­ wyburzenie budynku klubowego MKS Pogoń Szczecin oraz przeniesienie jego funkcji w inne miejsce,
­ budowę zespołu szatni dla zawodników (juniorów),
­ budowę obiektów technicznych.
III faza obejmuje:
­ docelowe zagospodarowanie terenu,
­ budowę parkingu wielopoziomowego

Nagrody w konkursie:

1) I nagroda – 50 000,00 zł,
2) II nagroda – 30 000,00 zł,
3) III nagroda – 20 000,00 zł,
4) wyróżnienie – 10 000,00 zł.

Łukasz Kolasa
Biuro Prasowe UM Szczecin

"NewsPress" z wpisem do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 639 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie